Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

Сторінка логопеда

Вчитель-логопед   ПІЩІТА Раїса Семенівна

Вчитель-логопед   ГЕТА Людмила Анатоліївна

ПОРТФОЛІО Гети Л.А.

 

Завдання логопеда

в закладі дошкільної освіти:

·  Створення єдиного корекційно-навчального простору.

· Обладнання предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

·  Пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів та населення.

· Інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень.

Завдання логопедичної роботи в ЗДО з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

· Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату.

·Розвиток фонематичних процесів.

· Розвиток дрібної моторики.

· Усунення вад звуковимови.

· Збагачення словникового запасу.

· Вдосконалення граматичної сторони мовлення.

· Підготовка до навчання грамоти.

Форми роботи:

· Фронтальні логопедичні заняття.

· Індивідуальні логопедичні заняття.

· Групова та індивідуальна робота з дітьми.

 

Форми взаємодії з батьками:

· Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

· Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході , яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

· Поради логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

· Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

· "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

Коли слід звертатись до логопеда:

· якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років, або словник налічує не більше 10 слів;

· коли дитина в 4 роки не вимовляє, або неправильно вимовляє звуки;

· коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається);

·якщо дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.