Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

Сторінка психолога

П Л А Н

роботи практичного психолога

комуального закладу дошкільної освіти № 33 м. Днiпро

на 2020 – 2021 навчальний рiк

 

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (Наказ МОН України від 02.07.09 р. № 616) основними видами діяльності практичного психолога є: діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика. Робота психолога буде спланована за такими напрямами: організаційно-методичний, психодіагностичний, консультативно-розвивальний, консультативний, просвітницько-пропагандистський. Діяльність психолога спрямована на оптимізацію навчально-виховного процесу та розвиток особистості.

До   складу    психологiчної   служби  ЗДО №33  входять    практичний    психолог Волік Н.М. Керується психологiчна служба закладу посадовою iнструкцiєю, законодавством Украiни, постановами i рiшеннями Уряду України, органiв управлiння освiти всiх рiвнiв,органiв охорони здоровя, Статутом ЗДО № 33, а також етичним кодексом психолога.

Основнi цiлi:

1.Оптимiзацiя навчально-виховного процесу, полiпшення психологiчного клiмату в педагогiчному колективi.

2.Профiлактика дезадаптацii новоприбулих дiтей.

3.Психологiчний супровiд дiтей «групи ризику».

4.Псиологiчний супровiд дiтей раннього вiку.

5.Консультування батькiв що до виховного процесу дiтей та деяких проблем з поведінки дитини та вiдносин в сiмi.

6.Психологiчна пiдготовка дiтей до школи.

7.Профiлактика загострення кризи 3-х рокiв.

8.Консультацii пед.персоналу що до психологiчного стану i його полiпшення.

9.Формування культури, навичок здорового способу життя у всiх учасникiв педагогiчного процесу.

10. Активiзацiя творчостi кожного учня в ходi навчально-виховного процесу завдяки психолого-педагогiчноi активностi та за рахунок звернення до особистоi винятковостi кожного з дiтей.

11.Вивчення стану тривожностi та подолання страхiв у дiтей, формування почуття впевненостi у особистих силах на пiдставi формування у вихователiв необхiдностi пошуку можливостей для певного авансування дiтям успiшного результату.
 

 

 

1. Психодіагностична робота

 

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

З ким проводиться

1.

Діагностика рівня психологічної адаптації:

-         новоприбулих до ДНЗ

-         діток, що перейшли до старших груп

Х-ХІ

 

всі новоприбулі

ті, що перейшли

2.

Індивідуальна психодіагностична робота з дітьми згідно педагогічних запитів, особистих спостережень вихователів, запитів батьків

На протязі року

з усіма дітьми ДНЗ

3.

Групова психодіагностична робота з дітьми згідно педагогічних запитів, особистих спостережень вихователів ДЗ

На протязі року

з усіма дітьми

4.

Моніторинг творчіх здібностей дітей для створення бази даних обдарованих дітей ДНЗ

Х-ХІ

з усіма дітьми

5.

Діагностика з метою виявленя гіпо та гіперактивних дітей, агресії та страхів

ХІ

з усіма дітьми

 

 

 

2. Консультаційна робота

 

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Консультативна робота з батьками:

-         Індивідуальна (за замовленням)

-         Групова в ході батьківських зборів згідно тем психодіагностичної роботи психологічної служби ДНЗ

Протягом року

З батьками

2.

Консультативна робота з вихователями

-         Індивідуальна (по замовленню)

-         групова

Протягом року

З вихователями

3.

Індивідуальна та групова консультативна робота з дітьми згідно замовлень батьків та вихователів

Протягом року

Всі діти

4.

Індивідуальна та групова консультаційна робота з вихователями ДНЗ що до розвитку креативності та творчіх здібностей дітей

ХІ

Всі вихователі

5.

Консультації індивідуальні та групові з батьками та вихователями що до виховання і методів спілкування дітей «групи ризику»

ХІ-ХІІ

Вихователі, батьки

 

 

 

 

3.Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота

 

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Організація профілактичної та корекційно-відновлювальної роботи з попередження негативних проявів у поведінці дітей

Протягом року,за потребою

Діти, що мають негативні прояви в поведінці

2.

Профілактика агресивності та ауто агресії різних вікових груп

ХІІ-І

Всі діти

3.

Профілактична робота по зниженню рівня тривожності у дітей різних вікових груп

ХІІ-І

Всі діти

4.

Проведення індивідуальної корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи згідно запитів вихователів, батьків, особистих спостережень

Протягом року

Всі діти

5.

Використання психологічних ігор, вправ, тренінгів спрямованих на розвиток соціальної адаптації, когнітивних здібностей, комунікативних компетенцій

Протягом року

Діти старшого дошкільного віку

 

 

4. Психологічна просвіта

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Регулярно інформувати на батьківських зборах батьків дітей про результати проведених діагностик і досліджень

Протягом року

Батьки всіх вікових груп

2.

Регулярно інформувати вихователів і завідуючу про результати психологічних досліджень, які проводяться психологічною службою закладу

Протягом року

Вихователі, завідуюча

3.

Просвіта батьків з тем:

-         проблеми адаптації дитини до навчання в дитсадку

-         проблеми розвитку та підтримки творчої, обдарованої дитини

-         проблеми виховання гіпо та гіперактивної дитини

Протягом року,згідно плану проведення батьківських зборів

батьки

4.

Просвітницькі лекції для вихователів з питань:

-         креативності

-         агресії

-         гіпо-,гіперактивних дітей

-         страхів у дітей

-         комунікативних навичок

Згідно внутрішнього плану

вихователі

 

 

 

 

5. Організаційно – методична робота

 

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Де і з ким проводиться

1.

Робота в бібліотеці, з інтернетом, літературою, періодичними виданнями (самопідготовка)

За потребою, протягом року

2.

Участь у метотобєднаннях, нарадах, семінарах для психологів початківців

За графікрм проведення заходів

3.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для вихователів

За графіком проведення заходів д/з

4.

Консультування у навчально-методичних та наукових центрах

За потребою

5.

Складання планів, звітів про виконану роботу

Протягом року, за графіком

 

 

6. Звязки з громадскістю

 

з/п

Зміст роботи з дітьми, вихователями, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

1.

Відвідування дітей вдома, бесіда з батьками

За потребою

2.

Відвідування батьків за місцем роботи

За потребою

3.

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

За потребою