Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

2014-2015 навчальний рік

Нормативна  база

 

 

І.  Нормативно-правова  база.

1.     Конституція  України.

2.     Закон  України  «Про  освіту». 

3.     Закон  України  «Про  дошкільну  освіту».

4.     Закон  України  «Про  мови».

5.     Закон  України  «Про  охорону  дитинства».

6.     Закон  України  «Про  охорону  праці».

7.     Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

8.     Конвенція  про  права  дитини.

9.     Концепція  громадянського  виховання  особистості  в  умовах  розвитку  української  державності.

10.                      Про  внесення зміни до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 6 вересня 2011 року № 3701 –VI

11.                  Указ Президента України № 312/2013 від 01.06.2013 р. «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей».

12.                     Указ президента України № 344/2013 від 25.06.2013 р. «Про національну стратегію

13.  Постанова МОН України  «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість»  від 02 лютого 2011 року,     №116.

14.  Постанова МОН України  «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів І –ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»  від 23 березня 2011 року,     №373.

15.       Постанова МОН України  «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 10 серпня 2011 року,   №865.

16.        Постанова МОН України  «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад»,«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» від 27 серпня 2010 року,   №768.

17.       Постанова МОН України  «Про затвердження переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про науково-технічну діяльність» від 06 квітня 2011 р.   №10-3.

18.       Постанова міжвідомчої наради з питань додержання прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, проведеної Генеральною прокуратурою України 23 квітня 2013 р.

19.       Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад.

20.       Положення  про навчально-виховний  комплекс  «дошкільний  навчальний  заклад – загальноосвітній  навчальний  заклад»,  «загальноосвітній  навчальний  заклад – дошкільний навчальний   заклад».  

21.       Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності.

22.       «Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» затверджено Наказом МОНмолодьспорту України  від  26.04.2011 року  № 398.

23.       «Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї» затверджено Наказом МОНмолодьспорту України               від 30.06.2011 р.    № 714.

24.       «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»  затверджено Наказом МОН молодьспорту України   від  09.11.2010 р.  № 1070.

25.  «Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», затверджене наказом МОН від 25.11.2011 року, №1368.

26.  Наказ  МОН України № 930  від  06.10.2010 р. «Про  затвердження Типового положення про атестацію педагогічних  працівників».

27.  Наказ  МОН України № 1473  від  20.12.2011 р. «Про  затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників».

28.  Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації МОН України № 26-к від 26.01.2011 р. «Про застосування повноважень п.6.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією головного управління освіти і науки облдержадміністрації в 2011 році».

29.  Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 р. «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

30.  Додаток № 1 до наказу МОН України № 772 від 17.06.2013 р. «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

31.  Наказ на виконання постанови «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної  форми власності» від 27 серпня 2010 року,     №796.

32.  Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» від 09 листопада 2010 року,   №1070.

33.  Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від  20 грудня 2011 року    №1473.

34.  Наказ МОН України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 року,    №1055.

35.  Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» № 398 від26.04.2011року.

36.  Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків, або людей, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї»  від 30 червня 2011 року,    №714.

37.  Наказ МОН України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров`ю»    від 20 липня 2011 року,    №828.

38.  Наказ МОН України «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання». Концепція розвитку інклюзивної освіти. Від 01 жовтня 2010 року   №912.

39.  Наказ МОН України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»         від 23 липня  2010 року         №736/902/758.

40.  Наказ МОН України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16 вересня 2011 року   №595.

41.   Наказ МОН України «Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»  від 07.05.2013 р.    № 488.

42.   До  наказу МОН України № 488 від 07.05.2013 р. «Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні».

43.   Наказ МОН України «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» № 768 від 14.06.2013 р.

44.  До наказу МОН України № 768 від 14.06.2013 р.«План заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» до наказу МОН України № 488 від 07.05.2013р.

45.   Наказ МОН України «Про впорядкування організації контрольних заходів»  від 08 вересня 2011 року    №235.   

46.  Лист МОН України № 1/9-446 від 20.06.2013 р. «Щодо організації  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році».

47.  Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році»  (додаток  до листа МОН України № 1/9-341 від 27.06.2014 р.)

48.  Лист МОН молодьспорту України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».

49.  Лист МОН молодьспорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».

50.  Інструктивно-методичний  лист  МОН  України  № 1/9/666  від  27.09.2010 р.«Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку». 

51.  Лист МОН  України  «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18.02.2011 року.  №1/9-14.

52.  Лист МОН  України  «Про проведення  щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» від 28.03. 2011 року,  №1/9-216.

53.  Лист МОН  України  «Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загальноосвітніх закладів» від 16.03.2011 р. №1/9-18.

54.  Лист МОН  України  «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»          від 06 січня 2011 року,         №1/9-6.

55.  Лист МОН  України  «Про забезпечення взаємодії в освітньої роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого віку» від19 липня 2011 року, №1/9-634.

56.  Лист МОН  України  «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011року, №1/9-577.

57.  Лист МОН  України  «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах»    від 21 липня 2011 року,       №1/9-552.

58.  Лист МОН  України  «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»        від 25.05.2011 року  №1/9-389.

59.  Лист «Щодо постанови Кабінету Міністрів України  від 32.03.2011 №373» від 25 травня 2011 року,     №1/9-385

60.  Лист МОН  України  «Щодо офіційних періодичних видань» Від 24 травня 2011 року,        №1/9-375.

61.  Лист МОН  України  «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію» від 25.07.2011 р.  №1/9-645.

62.  Лист МОН  України  «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»   від 23.09.2011 р.№1/9-727.

63.  Лист МОН  України  «Про посаду керівника дошкільного навчального закладу»       від  09 лютого 2012 року. №1/9-97.

64.  Лист МОН  України  «Про організацію роботи з дітьми п`ятирічного віку»   від 27 вересня 2010 року,    №1/9-666.

65.  Лист МОН  України  «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» від 16 серпня 2010 року,  №1/9-563.

66.  Лист «Тиждень безпеки дитини» Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення від 19.07.2011 р. №1/9-635.

67.  Лист МОН  України  «Про забезпечення штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти»    від 22 березня 2012 року.  №1/9-213.

68.  Лист МОН  України  «Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток» від 24 червня 2011 р.    №208/13/116-11.

69.  Лист МОН  України  «Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток»  від 17 червня 2011 р.      №190/13/116-11.

70.  Лист МОН  України  від 26 липня 2011 року № 15280/03-20(витяг).

71.  Кваліфікаційні  характеристики  педагогічних  працівників,  для  яких  встановлені  кваліфікаційні  категорії.

72.  Порядок  медичного  обслуговування  дітей  у  ДНЗ.

73.  Типовий  перелік  обов`язкового  обладнання,  навчально-наочних  посібників  та  іграшок  ДНЗ.

74.  Роз`яснення «Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі» від 21.07.2011р.         

 

 

ІІ. Державні  програми.

1.     Базовий компонент дошкільної освіти. /Затверджений наказом МОН України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 р. № 615.

2.     Освітня програма «Дитина в дошкільні роки»  /наук.кер. К.Л.Крутій. – ЛІПС, 2011 р. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 р.  № 1/11-11178).

3.     Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.  (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 р.  № 1/11-11177).

4.     Програма   розвитку   дітей старшого    дошкільного  віку   «Впевнений  старт»/кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії  МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.2012 р. № 604).

5.     Програма  розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»  / за ред. проф. Т.В. Сак. – Київ, 2013р.

6.     Програмно-методичний  комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п`ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  (авт.  Рібцун Ю.В.)

7.     Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» / Трофименко Л.І., Київ 2012 р., гриф МОН України від 05.12.2012 № 1/11-8794.

 

 

 

 

 

ІІІ.  Парціальні  освітні  програми.

1. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»  (авт. Борщ Р.М.,  Самойлик Д.В.)

2. «Граючись вчимося. Англійська мова» програма  для  дітей старшого  дошкільного віку  (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)

 

 

ІV. Навчально-методичні   посібники.

 

1.     Методичні  рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»/ наук. кер. проекту: В.О.Огнев`юк; наук. Ред.. Н.В.Кудикіна, В.У.Кузьменко – Київ, 2012 р.

2.     Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності

керівника дошкільного навчального закладу / Романюк І.А. –  Тернопіль: Мандрівець,2014 р.

3.     Входимо у Світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя / Лаба Н.Г., Поніманська Т.І.  – Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

4.     Відкриваємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя / Лаба Н.Г., Поніманська Т.І.  – Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

5.     Перетворюємо Світ: система  інтегрованих занять з дітьми шостого року життя / Лаба Н.Г., Поніманська Т.І. .  – Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

6.     До здоров’я дітей через освіту  дорослих  Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. –  Тернопіль: Мандрівець, 2014 р.

7.     Соціальний розвиток дитини. Старший дошкільний вік  / Поніманська Т.І.,  Дичківська І.М., Козлюк О.А. та ін. – Київ:  Ґенеза, 2014 р.  

8.     Ігрова діяльність дошкільника  /  Піроженко Т.О., Карасьова К.В. – Київ: Ґенеза,  2014 р.

9.     Готуємо руку дитини до письма / Богуш А.М. –  Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

10.                       Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Навчально-методичний комплект: посібник та предметні картинки / А.М.Богуш, Н.В.Гавриш – Київ: Ґенеза,  2013 р.