Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

2013-2014 навчальний рік

Нормативна  база

 

І.  Нормативно-правова  база.

1.     Конституція  України.

2.     Закон  України  «Про  освіту». 

3.     Закон  України  «Про  дошкільну  освіту».

4.     Закон  України  «Про  мови».

5.     Закон  України  «Про  охорону  дитинства».

6.     Закон  України  «Про  охорону  праці».

7.     Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

8.     Конвенція  про  права  дитини.

9.     Концепція  громадянського  виховання  особистості  в  умовах  розвитку  української  державності.

10.                     Національна доктрина  розвитку  освіти.

11.                      Про  внесення зміни до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 6 вересня 2011 року № 3701 –VI

12.                  Указ Президента України № 312/2013 від 01.06.2013 р. «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей».

13.                     Указ президента України № 344/2013 від 25.06.2013 р. «Про національну стратегію

14.  Постанова МОН України  «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість»  від 02 лютого 2011 року,     №116.

15.       Постанова МОН України  «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів І –ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»  від 23 березня 2011 року,     №373.

16.       Постанова МОН України  «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» від 13 квітня 2011 року,   №626.

17.       Постанова МОН України  «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 10 серпня 2011 року,   №865.

18.        Постанова МОН України  «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад»,«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» від 27 серпня 2010 року,   №768.

19.       Постанова МОН України  «Про затвердження переліку та порядку подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про науково-технічну діяльність» від 06 квітня 2011 р.   №10-3.

20.       Постанова міжвідомчої наради з питань додержання прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, проведеної Генеральною прокуратурою України 23 квітня 2023 р.

21.       Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад.

22.       Положення  про навчально-виховний  комплекс  «дошкільний  навчальний  заклад – загальноосвітній  навчальний  заклад»,  «загальноосвітній  навчальний  заклад – дошкільний навчальний   заклад».  

23.       Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності.

24.       «Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» затверджено Наказом МОНмолодьспорту України  від  26.04.2011 року  № 398.

25.       «Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї» затверджено Наказом МОНмолодьспорту України               від 30.06.2011 р.    № 714.

26.       «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»  затверджено Наказом МОН молодьспорту України   від  09.11.2010 р.  № 1070.

27.  «Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», затверджене наказом МОН від 25.11.2011 року, №1368.

28.  Наказ  МОН України № 930  від  06.10.2010 р. «Про  затвердження Типового положення про атестацію педагогічних  працівників».

29.  Наказ  МОН України № 1473  від  20.12.2011 р. «Про  затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників».

30.  Наказ Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації МОН України № 26-к від 26.01.2011 р. «Про застосування повноважень п.6.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційною комісією головного управління освіти і науки облдержадміністрації в 2011 році».

31.  Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 р. «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

32.  Додаток № 1 до наказу МОН України № 772 від 17.06.2013 р. «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

33.  Наказ на виконання постанови «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної  форми власності» від 27 серпня 2010 року,     №796.

34.  НаказМОН України «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» від 09 листопада 2010 року,   №1070.

35.  НаказМОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від  20 грудня 2011 року    №1473.

36.  НаказМОН України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 року,    №1055.

37.  Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

38.  Наказ МОН України «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків, або людей, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім`ї»  від 30 червня 2011 року,    №714.

39.  НаказМОН України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров`ю»       від 20 липня 2011 року,    №828.

40.  НаказМОН України «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання». Концепція розвитку інклюзивної освіти. Від 01 жовтня 2010 року   №912.

41.  НаказМОН України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»         від 23 липня  2010 року         №736/902/758.

42.  НаказМОН України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 16 вересня 2011 року   №595.

43.   НаказМОН України «Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»  від 07.05.2013 р.    № 488.

44.   До  наказу МОН України № 488 від 07.05.2013 р. «Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні».

45.   НаказМОН України «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» № 768 від 14.06.2013 р.

46.  До наказу МОН України № 768 від 14.06.2013 р.«План заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» до наказу МОН України № 488 від 07.05.2013 р.

47.   Наказ МОН України «Про впорядкування організації контрольних заходів»  від 08 вересня 2011 року    №235.   

48.  Лист МОН України № 1/9-446 від 20.06.2013 р. «Щодо організації  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році».

49.  Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році»  (додаток  до листа МОН України № 1/9-446 від 20.06.2013 р.)

50.  Лист МОНмолодьспорту України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».

51.  Лист МОНмолодьспорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».

52.  Інструктивно-методичний  лист  МОН  України  № 1/9/666  від  27.09.2010 р.«Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку». 

53.  Інструктивно-методичний  лист  МОНмолодьспорту   України  № 1/9-482  від  20.06.2011 р.«Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р.».

54.  ЛистМОН  України  «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18.02.2011 року.  №1/9-14.

55.  Лист МОН  України  «Про проведення  щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» від 28.03. 2011 року,  №1/9-216.

56.  Лист МОН  України  «Пронедопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загальноосвітніх закладів» від 16.03.2011 р. №1/9-18.

57.  ЛистМОН  України  «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»          від 06 січня 2011 року,         №1/9-6.

58.  ЛистМОН  України  «Про забезпечення взаємодії в освітньої роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого віку» від19 липня 2011 року, №1/9-634.

59.  ЛистМОН  України  «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011року, №1/9-577.

60.  Лист МОН  України  «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах»    від 21 липня 2011 року,       №1/9-552.

61.  ЛистМОН  України  «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»        від 25.05.2011 року  №1/9-389.

62.  Лист «Щодо постанови Кабінету Міністрів України  від 32.03.2011 №373» від 25 травня 2011 року,     №1/9-385

63.  ЛистМОН  України  «Щодо офіційних періодичних видань» Від 24 травня 2011 року,        №1/9-375.

64.  ЛистМОН  України  «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію» від 25.07.2011 р.  №1/9-645.

65.  ЛистМОН  України  «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»   від 23.09.2011 р.№1/9-727.

66.  ЛистМОН  України  «Про посаду керівника дошкільного навчального закладу»       від  09 лютого 2012 року. №1/9-97.

67.  Лист МОН  України  «Про організацію роботи з дітьми п`ятирічного віку»   від 27 вересня 2010 року,    №1/9-666.

68.  ЛистМОН  України  «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» від 16 серпня 2010 року,  №1/9-563.

69.  Лист «Тиждень безпеки дитини» Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення від 19.07.2011 р. №1/9-635.

70.  ЛистМОН  України  «Про забезпечення штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти»    від 22 березня 2012 року.  №1/9-213.

71.  ЛистМОН  України  «Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток» від 24 червня 2011 р.    №208/13/116-11.

72.  ЛистМОН  України  «Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток»  від 17 червня 2011 р.      №190/13/116-11.

73.  ЛистМОН  України  від 26 липня 2011 року № 15280/03-20(витяг).

74.  Кваліфікаційні  характеристики  педагогічних  працівників,  для  яких  встановлені  кваліфікаційні  категорії.

75.  Порядок  медичного  обслуговування  дітей  у  ДНЗ.

76.  Типовий  перелік  обов`язкового  обладнання,  навчально-наочних  посібників  та  іграшок  ДНЗ.

77.  Роз`яснення «Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі» від 21.07.2011р.         

 

 

ІІ. Державні  програми.

1. Освітня програма «Дитина в дошкільні роки»  /наук.кер. К.Л.Крутій. – ЛІПС, 2011 р. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 р.  № 1/11-11178).

2. Програма   розвитку   дітей старшого    дошкільного 

        віку   «Впевнений  старт»/кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії  МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.2012 р. № 604).

3. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.  (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 р.  № 1/11-11177).

  4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І.,   Возна Л.М.,   Максименко О.Л.  та  ін.)

  5. Базовий компонент дошкільної освіти. /Затверджений наказом МОН України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 р. № 615.

 6. Коментар  до  Базового  компонента  дошкільної  освіти  в  Україні: Наук. – метод.  посібник / Наук.  Ред.  О.Л. Кононко.

 

 

 

ІІІ. Додаткові   програми.

1. Програма «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.. Трофименко Л.І.)

2. Програмно-методичний  комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п`ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  (авт.  Рібцун Ю.В.)

 

 

ІV.  Парціальні  освітні  програми.

1. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»  (авт. Борщ Р.М.,  Самойлик Д.В.)

2. «Англійська мова для  дітей  дошкільного віку»  (авт. Шкваріна Т.М.)

3. «Дитяча  хореографія»  (автор  Шевчук А.С.)

 

V. Навчально-методичні   посібники.

 

1.     Крутій  К.Л.  Концепція  та  методичні  засади  програми  «Дитина  в  дошкільні  роки»  -  Запоріжжя,  ТОВ  «ЛІПС»  ЛТД,  2004.

2.     Крутій  К.Л.  Діагностика  мовленнєвого  розвитку  дітей  дошкільного  року»,  Запоріжжя,  2005 рік.

3.     Керівництво дошкільним навчальним закладом / Н.С.Майор, Ю.С.Манилюк, О.О.Тимофеєва та ін. – Мандрівець, 2010.

4.     Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу / Упор. В.І.Ківшарь. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

5.     Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.

6.     Настільна книга керівника  ДНЗ. Частина 4 / упор.: Т.В.Панасюк, Н.М.Курочка. – Тернопіль: Мандрівець, 2012.

7.      Настільна книга керівника  ДНЗ. Частина 5 / упор.: Т.В.Панасюк, С.І.Нерянова, А.А.Грищенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

8.     Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ \ упорядники: Т.Т.Чала, Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.

9.     Система контролю в ДНЗ / Упорядник Чала Т.Т. – Х.: Вид. група «Основа», 2010.

10.                       Атестація дошкільного навчального закладу: досвід роботи / С.І.Жовнєр, О.М.Бобро, Т.І.Погребняк, І.В.Кузмінська. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.

11.                       Діагностика як метод моніторингових досліджень професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посібник / І.А.Романюк. – Запоріжжя: ТОА «ЛІПС» ЛТД, 2011.

12.                       Перспективний педагогічний досвід: теоретичні основи, композиційна структура та оформлення: навч.-метод. посіб.  / авт.упоряд. І.А.Романюк. – Запоріжжя: ТОА «ЛІПС» ЛТД, 2012.   

13.                       Створення безпечних умов функціонування ДНЗ / уклад. Швайка Л.А. – Х: Вид. група «Основа», 2011.

14.                       Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Упоряд. Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2011.

15.                       Майстер-класи  для  вихователів ДНЗ / упоряд.  В.М.Кравцо-ва. – 2-ге вид. – Харків: Вид. група «Основа», 2009.              

16.                       Крутій  К., Лаврентьєва Г. «Джерела  доброти»  -  К.: «А.С.К.»,  1998.

17.                       Гавриш  Наталя.  «Розвиток  зв`язного  мовлення  дошкільнят»  Київ,  Вид.  дім  «Шкіл  світ».  Дитячий  сад.  Бібліотека,  2006р.

18.                       О.М.Гладченко,  О.А.Шевцова  «Комплексні  заняття  в  ДНЗ. Розробки занять для дітей 4-6 р.».  Видавництво  «Основа»,  Харків,  2012 р.

19.                       Н.А.Горошко  «Зображувальна  діяльність».  Видавництво  «Ранок»,  2007 р.

20.                       С.І.Якименко  «Сюжетна  рольова  творча  гра.  Середня  група.»  Тернопіль,  2008 р.

21.                       Н.І.Нечипорук,  О.П.Томей  «Розвивальні  ігри  для  дошкільників».  Видавництво  «Основа»,  2007 р.

22.                       Організація  пізнавальної  діяльності  в  ДНЗ /  Харків,  вид.група  «Основа»,  2009.

23.                       «Інновації в довкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід» / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010.

24.                       Експерементальна  діяльність  у  ДНЗ  /   Харків,  вид.група «Основа»,  2009.

25.                       Організація  режимних  процесів  у ДНЗ / Харків,  вид.група«Основа»,  2010.

26.                       Соціалізація    дошкільників    в    умовах    ДНЗ    /   Уклад.Т.І.Прищепа. – Харків: Вид. група «Основа», 2009.

27.                       Статеве   виховання  дітей  дошкільного  віку  /    Авт.-уклад.:О.С.Чернова, Т.І.Фіяло. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009.

28.                       Психологічне здоров`я дошкільників /  Уклад. Т.І.Прищепа. – Харків: Вид. група «Основа», 2010.

29.                       Розвиток зв`язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису / Зданевич Л.В., Погрібняк Н.В. – Запоріжжя:ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009.

30.                       Психологічний  супровід  інноваційно-освітніх  технологій   в  дитячому    садку:      Навчально-методичний    посібник    / Т.О.Піроженко – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,  2007.

31.                       Система реалізації завдань Екологічної освіти та виховання дітей старшого дошкільного віку / укладачі О.Г.Фоміна, Л.Й.Марчук, Н.Й.Тимощук. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012.

32.                       Проектні  технології  у ДНЗ / упоряд.  Буракова Ю.Д. – Харків: Вид. група  «Основа»,   2009.

33.                       Настільна  книга  вихователя  ДНЗ   /  уклад.   Л.А.Швайка.  –Харків:  Вид. група   «Основа»,  2009.

34.                       Настільна книга вихователя-методиста ДНЗ ДНЗ   /  уклад.   О.А.Рудік. – Харків:  Вид. група   «Основа»,  2010.

35.                        Усе для медичної сестри ДНЗ \ уклад. А.П.Фоменко. – Х.: Вид гр. «Основа», 2012

36.                       Абетка   безпеки   дошкільників.    Методичні   матеріали   та розробки   занять  /  Яковенко Л.В.  –  Харків:  Веста:  Вид-во «Ранок»,  2008.

37.                       «Здоров`я дитини в садку і в родині» / Л.В.Калуська – Х., 2005 р.

38.                       Організація    безпеки    життєдіяльності    в    дошкільному навчальному закладі:  Практичний  посібник  для  керівників ДНЗ:  У 2-х ч.  /  Упорядники   С.А.Панченко,   З.Д.Каржова.  – Частина 1, 2.  –  Запоріжжя:  ТОВ   «ЛІПС»   ЛТД,   2009.

39.                       Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоров`я та безпеку життєдіяльності людини» / Чернишева Є.Р. – К., 2007 р.

40.                       Навчально-вихована робота в ДНЗ: зразки планування, розробки  занять  /Упорядник Семенюк Р.Ф. – Харків: Вид. група  «Основа»,   20012 р.

41.                       Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ /  Ю.В.Рібцун– Київ: «Освіта  України»,  2011.

42.                       «Як виховувати ощадливість?»  Конспекти занять із дітьми старшого дошкільного віку / Г.Григоренко, Р.Жадан – З., 2010

43.                       «Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний і методичний вимір» / В.Кардашов – Мелітополь, 2007

44.                       Входимо у світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя.   Лаба Н.Г., Поніманська Т.І. – Тернопіль:  Мандрівець,  2011 р.

45.                       Відкриваємо світ: система інтегрованих занять з дітьми п`ятого року життя.   Лаба Н.Г., Поніманська Т.І. – Тернопіль:  Мандрівець,  2011 р.

46.                       Перетворюємо світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого року життя.   Лаба Н.Г., Поніманська Т.І. – Тернопіль:  Мандрівець,  2011 р.