Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської міської ради

 

2011-2012 навчальний рік

В  2011-2012  навчальному  році

   педагогічний  колектив  ДНЗ   керується

    такими  державними  документами

           та  нормативними  актами:

 

1.  Конституція  України.

2.  Закон  України  «Про  освіту». 

3.  Закон  України  «Про  дошкільну  освіту»  від  17  липня  2001 року.

4.    Закон  України  «Про  мови».

5.    Закон  України  «Про  охорону  дитинства».

6.    Закон  України  «Про  охорону  праці».

7.    Конвенція  про  права  дитини.

8.    Концепція  громадянського  виховання  особистості  в  умовах  розвитку  української  державності.

9.    Національна доктрина  розвитку  освіти.

10. Державна  національна  програма  «Освіта»  (Україна  ХХІ століття.)  Затверджена  Постановою  Кабінету  міністрів  України  від  3 листопада 1993 р.  №869.

11. Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад.

12. Положення  про навчально-виховний  комплекс  «дошкільний  навчальний  заклад – загальноосвітній  навчальний  заклад»,  «загальноосвітній  навчальний  заклад – дошкільний   навчаль-ний  заклад».                                                          

13. Наказ  МОН  України  «Про затвердження  примірного  статуту  ДНЗ  за     № 257  від  24.0.2003 р.

14. Наказ  МОН України № 128  від  20.02.2002 р. «Про  затвердження  Нормативів  наповнюваності  груп дошкільних навчальних  закладів  (ясел – садків)…»

15. Про затвердження  Порядку  державної  атестації  загальноосвітніх, дошкульних  та  позашкільних  навчальних  закладів.

16. Кваліфікаційні  характеристики  педагогічних  працівників,  для  яких  встановлені  кваліфікаційні  категорії.

17. Порядок  медичного  обслуговування  дітей  у  ДНЗ.

18. Типовий  перелік  обов`язкового  обладнання,  навчально-наочних  посібників  та  іграшок  ДНЗ.

19. «Про  організацію  роботи  з  дітьми  старшого  дошкільного  віку,  які  не  відвідують дошкільні  навчальні  заклади.»  Інструктивно-методичний  лист  МОН  України  № 1/9/510  від  18.12.2000 р.

20. «Про  планування   освітнього  процесу  в  ДНЗ».  Інструктивно–методичний  лист  МОН  України  № 1/9-434  від  01.10.2002 р.

21. Наказ  про затвердження  Положення  про порядок  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності  за  № 522  від  07.11.2000 р.

22. Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності.

23. Базовий  компонент  дошкільної  освіти  України.

 

Та   методичними   посібниками:

 

1.    Коментар  до  Базового  компонента  дошкільної  освіти  в  Україні: Наук. – метод.  посібник / Наук.  Ред.  О.Л. Кононко.

2.    Крутій  К., Лаврентьєва Г. «Джерела  доброти»  -  К.: «А.С.К.»  1998.

3.    Крутій  К.Л.  Концепція  та  методичні  засади  програми  «Дитина  в  дошкільні  роки»  -  Запоріжжя,  ТОВ  «ЛІПС»  ЛТД  2004.

4.    Дидактичне  тестування  у  системі  самоосвіти  педагогів  ДНЗ.  Запоріжжя.         ЛІПС.  ЛТД  2002 р.

5.    Вправи  з  Монтессорі  матеріалом,  Рига – М,  1996 р.

6.    Денісенко  Н.Ф.,  Григоренко  Г.І.,  Міхайличенко А.Ф.  «Азбука  безпеки  здо-ров`я»,  Дніпропетровськ,  2004 р.

7.    Крутій  К.Л.  Діагностика  мовленнєвого  розвитку  дітей  дошкільного  року»,  Запоріжжя,  2005 рік.

8.    Гавриш  Наталя.  «Розвиток  зв`язного  мовлення  дошкільнят»  Київ,  Вид.  дім  «Шкіл  світ».  Дитячий  сад.  Бібліотека,  2006 р.

9.    Л.Б.Фесюкова,  О.О.Григор`єва  «Пори  року.  Комплексні  заняття  для  дітей  4 – 7 років».  Видавництво  «Ранок»,  Харків,  2008 р.

10. О.М.Гладченко,  О.А.Шевцова  «Комплексні  заняття  в  ДНЗ».  Видавництво  «Основа»,  Харків,  2008 р.

11. Л.Б.Фесюкова,  О.В.Макаренко  «Я  живу  в  Україні».  Видавництво  «Ранок»,  2008 р.

12. Л.Шульга  «Барвиста  радість».  Запоріжжя,  2007 р.

13. Н.А.Горошко  «Зображувальна  діяльність».  Видавництво  «Ранок»,  2007 р.

14. С.І.Якименко  «Сюжетна  рольова  творча  гра.  Середня  група.»  Тернопіль,  2008 р.

15. Н.І.Нечипорук,  О.П.Томей  «Розвивальні  ігри  для  дошкільників».  Видавництво  «Основа»,  2007 р.

16.Організація  пізнавальної  діяльності  в  ДНЗ /  Харків,  вид.

     група  «Основа»,  2009.

17.Експерементальна  діяльність  у  ДНЗ  /   Харків,  вид. група

    «Основа»,  2009.

18.Організація  режимних  процесів  у ДНЗ / Харків,  вид. група

    «Основа»,  2010.

 

Додаткові   програми:   програма    розвитку    та

     виховання   дитини   старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

/span